The Easiest Air Fryer S’mores Recipe

Nothing says summer like biting into crispy, gooey s’mores! You don’t even have to fire up the grill, thanks to the easiest Air Fryer s’mores recipe! An outdoor summer gathering or camping trip isn’t complete without gathering around the grill or fire to roast marshmallows and make s’mores. Perfectly charred marshmallows with the outer layer … Read more

Easiest Way to Learn the Scientific Method Steps

วันนี้เรากำลังเรียนรู้ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิธีที่ง่ายสุด ๆ เป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเปลี่ยนจากการเดาที่มีการศึกษามาเป็นคำตอบเชิงตรรกะด้วยขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้อย่างเป็นระบบ เหล่านี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการไต่สวนทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ขั้นตอนง่ายๆ ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีดังนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นงานวิทยาศาสตร์นี้ด้านล่าง วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร? เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองได้ดี พวกเขาจำเป็นต้องสร้างและทดสอบคำถามทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่เป็นไปได้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นชุดของขั้นตอนที่ใช้ทั่วทั้งชุมชนวิทยาศาสตร์เพื่อทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่สามารถทำซ้ำและให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกัน วันนี้เราจะมาแจกแจงวิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจง่ายและทำกัน! มาสำรวจปัญหาทางวิทยาศาสตร์กันเถอะ ไม่ต้องใช้แล็ปโค้ท! อธิบายขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ขั้นตอนที่ 1 – การสังเกต มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลาในโลกธรรมชาติ มุ่งความสนใจไปที่บางสิ่งที่ทำให้คุณอยากรู้อยากเห็น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่อิงจากปัญหาหรือคำถามที่ดูเหมือนจะไม่มีคำตอบ ในขั้นตอนแรกของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกตของคุณจะนำคุณไปสู่คำถาม: อะไร เมื่อไหร่ ใคร ที่ไหน ทำไม ที่ไหน หรืออย่างไร คำถามเริ่มต้นนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไป… ขั้นตอนที่ 2 – คำถาม ขั้นตอนต่อไปคือการดูว่าคุณต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? ทำไมคุณถึงต้องการทราบ ค้นหาคำถามที่ดีที่คุณสามารถทำวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการทำวิจัยเบื้องหลัง การทบทวนวรรณกรรม และการตรวจสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อที่ล้อมรอบคำถามของคุณ มีใครทำการทดลองที่มีลักษณะเป็นคำถามแล้วหรือยัง พวกเขาพบอะไร ขั้นตอนที่ 3 – สมมติฐาน คำว่าสมมุติฐานคือสิ่งที่คุณจะได้ยินเป็นพวงที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วมันหมายความว่าอย่างไร? นี่คือคำจำกัดความง่ายๆ ของคำว่า สมมติฐาน: สมมติฐาน … Read more